fw-1

Seramik – Journal of the Turkish Ceramics Society

Türk Seramik Federasyonu uzun yıllardır süreli yayın olarak “Seramik Türkiye” dergisini çıkarmaktadır. Sektörden haberler, söyleşiler, seramik sanatçılarının çalışmaları, eserleri ve bilimsel makaleler yayınlayan bu dergiye ek olarak, sadece bilimsel içerikli ve teknik alandaki makaleleri içeren, hakemli bir bilimsel ve teknik derginin gerekliliği uzun süredir dile getirilmekteydi. “Seramik / Journal of Turkish Ceramics Society” adıyla Mart 2021’den itibaren yayın hayatına başlayan dergimiz bu gereksinime yanıt vermek üzere çıkarılmaya başlanmıştır. Dergimiz yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Dergimiz ücretsiz, herkesin erişimine açık olarak yayınlanmaktadır ve makale yayınlama ücreti talep edilmemektedir.

Dergimizde makale değerlendirme sürecinin şeffaf ve hızlı yürütülmesi için Mart 2021 itibarıyla çevrimiçi (online) makale değerlendirme ve takip sistemi uygulamaya alınmıştır.

Makaleler kör-değerlendirme süreciyle değerlendirilmektedir. Bu süreçte, yazıları değerlendiren hakemlerin adları yazarlara bildirilmez. Hakemler de makalenin değerlendirilmesine karar verme aşamasında yazarların adlarını göremez. Çalışmalar en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Makale göndermek isteyen yazarlarımız, dergi sayfamızdan (http://seramikdergisi.org/ ) özgün bilimsel makalelerini çevrimiçi olarak gönderebilir ve süreci takip edebilirler. Özellikle lisansüstü tezlerden hazırlanan yayınlar veya bu tezlerin bir alt çalışması olarak yapılan özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan araştırma makaleleri kabul edilmektedir.

Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. Dergimize olan desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Sedat ALKOY
Baş Editör

 

Son Sayı Cilt 1 Sayı 3 - Eylül 2021

Utilization of Carbon Fibers in Glass-Ceramic Coatings

Sayfalar 7 - 18

Büşra KARAKAŞ, Nurullah ÇÖPOĞLU, Hatice GÖKDEMİR, Tamer CENGİZ, Buğra ÇİÇEK

Examination of Vitreous Enamel Coating Properties Prepared from Different CaO-P2O5 Raw Material Sources

Sayfalar 19 - 25

Kumru KARAMAN, Yasin Bozkurt YILMAZ, Tamer CENGİZ, Buğra ÇİÇEK

Investigation of the Effect of Glaze Particle Size Distribution on Surface Properties of Floor Tile Glazes

Sayfalar 26 - 30

Fahriye TAŞKIRAN, Süleyman Önder VARIŞLI, Ufuk AKKAŞOĞLU, Bünyamin ÖZTURK, Buğra ÇİÇEK

Hümik Asit ve Hümatların Deflokülant Olarak Sentezi

Sayfalar 31 - 34

Elif Gürel ÖZYURT, Erden Soner ERKILIÇ, Yunus GEDİK, Pervin GENÇOĞLU, Eda ATAN