fw-1

Seramik – Journal of the Turkish Ceramics Society

Türk Seramik Federasyonu uzun yıllardır süreli yayın olarak “Seramik Türkiye” dergisini çıkarmaktadır. Sektörden haberler, söyleşiler, seramik sanatçılarının çalışmaları, eserleri ve bilimsel makaleler yayınlayan bu dergiye ek olarak, sadece bilimsel içerikli ve teknik alandaki makaleleri içeren, hakemli bir bilimsel ve teknik derginin gerekliliği uzun süredir dile getirilmekteydi. “Seramik / Journal of Turkish Ceramics Society” adıyla Mart 2021’den itibaren yayın hayatına başlayan dergimiz bu gereksinime yanıt vermek üzere çıkarılmaya başlanmıştır. Dergimiz yılda 4 sayı olarak Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Dergimiz ücretsiz, herkesin erişimine açık olarak yayınlanmaktadır ve makale yayınlama ücreti talep edilmemektedir.

Dergimizde makale değerlendirme sürecinin şeffaf ve hızlı yürütülmesi için Mart 2021 itibarıyla çevrimiçi (online) makale değerlendirme ve takip sistemi uygulamaya alınmıştır.

Makaleler kör-değerlendirme süreciyle değerlendirilmektedir. Bu süreçte, yazıları değerlendiren hakemlerin adları yazarlara bildirilmez. Hakemler de makalenin değerlendirilmesine karar verme aşamasında yazarların adlarını göremez. Çalışmalar en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Makale göndermek isteyen yazarlarımız, dergi sayfamızdan (http://seramikdergisi.org/ ) özgün bilimsel makalelerini çevrimiçi olarak gönderebilir ve süreci takip edebilirler. Özellikle lisansüstü tezlerden hazırlanan yayınlar veya bu tezlerin bir alt çalışması olarak yapılan özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan araştırma makaleleri kabul edilmektedir.

Dergimize hem hakem hem de yazar olarak katkılarınızı beklemekteyiz. Dergimize olan desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Prof. Dr. Sedat ALKOY
Baş Editör

 

Son Sayı Cilt 1 Sayı 4 - Aralık 2021

Effect of Cr2O3 on Abrasion Resistance of Na2O-B2O3-SiO2 Enamel Coatings for Use in Architectural Panels

Sayfalar 1 - 6

Şemsi Melih GÜLEN, İremnur CEYLAN, Nurullah ÇÖPOĞLU, Murat KAYA, Tamer CENGİZ, Buğra ÇİÇEK

Development of a Cost-effective Opacifier Alternative to Zircon for Porcelain Floor Tile Engobes

Sayfalar 7 - 11

Süleyman Önder VARIŞLI, Fahriye TAŞKIRAN, Ufuk AKKAŞOĞLU, Bünyamin ÖZTÜRK, Buğra ÇİÇEK

Influence of Mechanically Activated Ceramic particles on the Abrasion Resistance of Glass-Ceramic Coatings

Sayfalar 12 - 18

Ömer Furkan ÖTKEN, İremnur CEYLAN, Nurullah ÇÖPOĞLU, Oğuz KAREAAHMET, Buğra ÇİÇEK

Sırlı Porselen Karo Üretiminde Alternatif Hammadde Olarak Nefelinli Siyenitin Kullanılması

Sayfalar 24 - 27

Mahmut AYDIN, İskender IŞIK, Cumhur Eren IŞIK, Fuat ÇELİK