ISSN: 2718-0743

Cilt 2 Sayı 1 - Mart 2022

Utilization of Carbon Fibers in Glass-Ceramic Coatings

Sayfalar 7 - 18

Büşra Karakaş, Nurullah Çöpoğlu, Hatice Gökdemir, Tamer Cengiz, Buğra Çiçek

Examination of Vitreous Enamel Coating Properties Prepared from Different CaO-P2O5 Raw Material Sources

Sayfalar 19 - 25

Kumru Karaman, Yasin Bozkurt Yılmaz, Tamer Cengiz, Buğra Çiçek

Investigation of the Effect of Glaze Particle Size Distribution on Surface Properties of Floor Tile Glazes

Sayfalar 26 - 30

Fahriye Taşkıran, Süleyman Önder Varışlı, Ufuk Akkaşoğlu, Bünyamin Özturk, Buğra Çiçek

Hümik Asit ve Hümatların Deflokülant Olarak Sentezi

Sayfalar 31 - 34

Elif Gürel Özyurt, Erden Soner Erkılıç, Yunus Gedik, Pervin Gençoğlu, Eda Atan