Amaç ve Kapsam

Amaç

“Seramik / Journal of the Turkish Ceramics Society”, Türk Seramik Derneğinin resmi bilimsel ve teknik içerikli yayınıdır. Ulusal ölçekte seramik alanındaki Türkçe kaynakların sayısı ve niteliğini arttırmak, bilgi paylaşımına katkı sunmak ve uluslararası ölçekte de nitelikli bilimsel çalışmaların duyurulmasına aracılık etmek amacıyla, yılda 4 kez çevrimiçi olarak uluslararası düzeyde yayınlanmaktadır. Seramik biliminin tüm alanlarındaki özgün ve nitelikli bilimsel ve teknik araştırma makaleleri ve seçili konulardaki davetli derleme makalelerine açıktır.


Kapsam