Cilt 1 Sayı 3 - Eylül 2021

Utilization of Carbon Fibers in Glass-Ceramic Coatings

Sayfalar 7 - 18

Büşra KARAKAŞ, Nurullah ÇÖPOĞLU, Hatice GÖKDEMİR, Tamer CENGİZ, Buğra ÇİÇEK

Examination of Vitreous Enamel Coating Properties Prepared from Different CaO-P2O5 Raw Material Sources

Sayfalar 19 - 25

Kumru KARAMAN, Yasin Bozkurt YILMAZ, Tamer CENGİZ, Buğra ÇİÇEK

Investigation of the Effect of Glaze Particle Size Distribution on Surface Properties of Floor Tile Glazes

Sayfalar 26 - 30

Fahriye TAŞKIRAN, Süleyman Önder VARIŞLI, Ufuk AKKAŞOĞLU, Bünyamin ÖZTURK, Buğra ÇİÇEK

Hümik Asit ve Hümatların Deflokülant Olarak Sentezi

Sayfalar 31 - 34

Elif Gürel ÖZYURT, Erden Soner ERKILIÇ, Yunus GEDİK, Pervin GENÇOĞLU, Eda ATAN