ISSN: 2718-0743

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Politikası

Seramik / Journal of the Turkish Ceramics Society dergisi 2021 yılı Mart ayında yayınlanmaya başlamıştır. Dergi yılda iki kez, Mart ve Eylül aylarında çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Dergiye erişim ücretsizdir. Ulusal ve uluslararası bilimsel camiadan özgün araştırma makaleleri ve davetli derleme makaleleri yayınlanmaktadır. İki dilde (Türkçe ve İngilizce) makale kabul edilmektedir. Türkçe sunulan makalelerin İngilizce başlık ve İngilizce özet, ve tersi durumda İngilizce sunulan makalelerin de Türkçe başlık ve Türkçe özet içermesi gerekmektedir. Özgün araştırma makalelerinin 10 sayfayı, derleme makalelerinin 20 sayfayı aşmaması beklenmektedir.

Editoryal süreçte, sunulan makalelerin kaynakça hariç ana metinleri iThenticate, Turnitin vb. programlar kullanılarak benzerlik taramasından geçirilmektedir. Benzerliğin %20’nin altında olması gerekmektedir. Dergiye sunulan makaleler, editoryal teknik ekip tarafından yazarların isimleri ve kimlik bilgileri maskelenerek çift kör hakem incelemesine uygun bir formata getirildikten sonra iki farklı hakeme gönderilmekte ve (i) format, (ii) içerik, (iii) özgünlük ve (iv) literatüre katkı açılarından hakem incelemesinden geçirilmektedir. İki ayı geçmeyen hakem inceleme süreci sonucunda, hakem raporunda belirtilen yorumlar ve düzeltmeler çerçevesinde alan editörleri “Kabul”, “Küçük Düzeltme”, “Büyük Düzeltme” veya “Ret” kararı vermektedir. Düzeltme istenen makaleler hakem raporları, hakem isimleri ve kimlik bilgileri maskelenerek, yazarlara gönderilmekte ve makalenin revizyonu talep edilmektedir. Nihai düzeltme sonrası yayına kabul edilen makalelerin son dizgisi yapılarak çevrimiçi yayınlanmaktadır. Dergide basılan makalelerdeki olası yazım hatalarının sorumluluğu yazarlara aittir. Basım aşamasında sorumlu yazardan Yayın /Telif Hakları Transferi Formu’nun doldurulması istenmektedir.

Etik Prensipler

Yazarlar için Etik Prensipler

Dergiye sunulan makalelerin;

Etik prensiplere uyulmadığının saptanması durumunda Seramik / Journal of the Turkish Ceramic Society ilgili makaleyi yayından çekme hakkını saklı tutar.

Hakemler için Etik Prensiple

Dergiye sunulan bir makalenin incelenmesi için davet edilen hakemlerin;